OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Päiväkodin pienemmät lapset löytyvät 3-4 vuotiaiden ryhmästä. Toiminta on vaihtelevasti esimerkiksi musisointia ja laulua, liikuntaa,  askartelua ja joskus leivontaakin. Leikki on keskeisessä roolissa ja sille annetaankin runsaasti aikaa joka päivä. Toimintaa jaetaan viikoittain myös kolmeen pienryhmään: 3-4 vuotiaat Siilit, 5-vuotiaat Rusakot ja esikoululaiset Majavat. Pienryhmissä voidaan keskittyä juuri kyseisen ryhmän lasten ikätasoiseen toimintaan ja yksilöllisiin tarpeisiin, esimerkiksi harjoitella leikkitaitoja tai vaikkapa saksien käyttöä. Toiminnan suunnitelmat muotoutuvat yhdessä vanhempien kanssa asetettujen tavoitteiden pohjalta.

English