Hallinto

Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry

Kannatusyhdistyksen keskeinen tehtävä on luoda ja ylläpitää puitteita kristilliselle opetukselle.

Yhdistykseen kuuluu koululaisten ja päiväkodin lasten vanhempia ja kasvattajia sekä muita kristillisestä kasvatuksesta kiinnostuneita.

Yhdistyksen jäsen voi olla myös yhteisö, rekisteröity yhdistys tai säätiö. Lisäksi toiminnassa voi olla mukana kummijäsenenä vailla äänioikeutta.

Yhdistystä johtaa hallitus, jonka kokoonpanon yhdistyksen jäsenet valitsevat vuosikokouksessa.

Käytännön toimintaa johtaa koulun rehtori ja johtokunta sekä päiväkodin johtaja.

Kannatusyhdistys on jäsenenä valtakunnallisessa Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry:ssä, joka pyrkii edistämään kouluhankkeita eri puolilla Suomea.

Yhdistys ei ole sitoutunut mihinkään seurakuntaan, eikä ole niistä taloudellisesti riippuvainen.

Koulun ja päiväkodin ylläpitäjä

Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry

Koulun vanhempien ryhmä järjestää myyjäisiä ja
viriketoimintaa

Enemmän vanhempienneuvostosta täältä!

Theme: Overlay by Kaira Siltapuistokatu 1, 28100 Pori
Puh: 02 6341800, koulu@pokri.fi
English