OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Päiväkoti Ankkurin toiminta on suunniteltu 3-6-vuotiaille lapsille. 3-5-vuotiaat ovat aamupäivät oma ryhmänsä ja esioppilaat oma ryhmä. Varhaiset aamut ja iltapäivät puuhaillaan kaikki yhdessä. Viikottain toimitaan myös pienryhmissä.
Päiväkoti Ankkuri toimii samassa pihapiirissä Porin kristillisen koulun kanssa. Yksityisen, yhteiskristilliseltä arvopohjalta toimivan päiväkodin toiminta-ajatuksena on luoda lapselle turvallinen, erilaiset taustat huomioiva ympäristö. Kodinomaisuus sekä lapsen yksilöllinen kohtelu ovat meille tärkeitä arvoja.
Päiväkodilla on oma varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetussuunnitelma. Esiopetus noudattaa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä kasvatuksen ja oppimisen tavoitteita, kristillisen maailmankuvan ja ihmiskäsityksen kautta peilattuna.
English