Toimintaperiaate

pokri_logo_iso
Koulun toimintaperiaatteet

Porin Kristillisen koulun opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja tuntijako on valtioneuvoston asetuksen mukainen. Opetussuunnitelma sisältää koulun opetus- ja kasvatustavoitteet, toimintakulttuurin kuvauksen, oppilashuollon suunnitelman, oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä arvioinnin periaatteet. Opetussuunnitelmassa on määritelty myös koulun pedagogiset lähtökohdat sekä kristillinen arvopohja.

Porin Kristillisen koulun opetus on korkeatasoista ja pyrkii kaupunkimme opetus- ja kasvatustoiminnan kehittämiseen. Koulussa toteutetaan osittain kokonaisopetusta, joka on yksi peruskouluopetuksen kehittämiskohteista. Lisäksi koulun olemassaolo lisää valinnanmahdollisuuksia Porin kaupungissa.

Porin Kristillisessä koulussa kodin ja koulun yhteistyö korostuu. Oppilaiden vanhemmat tekevät talkootyötä koulun toiminnan tukemiseksi.Tämän lisäksi he osallistuvat vanhemmille järjestettäviin koulutustilaisuuksiin, joissa käsitellään erilaisia koulutyötä ja lasten kasvatusta käsitteleviä aiheita.

Theme: Overlay by Kaira Siltapuistokatu 1, 28100 Pori
Puh: 02 6341800, koulu@pokri.fi
English