Henkilökunta

Koulun johtaja
Rehtori Terhi Rotkus

Toimistovastaava
Elina Heimonen

Koulun opettajat
Outi Lindroos (1-2 lk)

Anna Viljanen (3-4 lk)

Elina Heikkinen (5-6 lk)

Kati Sistonen (7-8 lk)

Mari Pelto-Piri (9 lk)

Marko Nuurkari (liikunta)

Noora-Maria Kylväjä (musiikki)

Andreas Nebdal (IT, Englanti, Fy-Ke)

Tapio Talvio (tekninen työ)

Timo Kotiranta (tekninen työ)

Leena Elsilä (kotitalous, biologia, kemia)

 

FinlandEnglish