KOULUN JA PÄIVÄKODIN HISTORIAA

Koulu ennen ja nyt

1995

Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. perustettiin ajamaan hanketta, jolla Poriin saataisiin kristillinen koulu, koska porilaiset vanhemmat halusivat antaa lapsilleen kristilliseen arvomaailmaan pohjautuvaa koulutusta.

1996

Koulu aloitti toimintansa elokuussa Porin ev.lut. srk:n tiloissa seitsemän oppilaan ja yhden opettajan voimin.
Kolme ensimmäistä vuotta toimittiin ilman yhteiskunnan tukea. Tarvittava rahoitus saatiin lahjoituksina, oppilasmaksuina, kirpputorin tuottoina ja talkootyöllä.

1999

Vuonna 1998-1999 koulu toimi Porin Helluntaiseurakunnan tiloissa.
Heinäkuussa 1999 Valtioneuvosto myönsi Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle
uuden koululain pohjalta opetusluvan, joka merkitsi kouluaseman virallistamista yksityiskouluksi
ja sitä kautta valtionavun saamista oppilaskustannuksiin.

Kannatusyhdistys vuokrasikin koululle uudet tilat Siltapuistokatu 1:stä ja oppilasmäärä kasvoi 34:ään.
Valtionavun saamisen myötä koulun taloudellinen tilanne parani oleellisesti
ja kehittäminen pääsi todenteolla vauhtiin.
Syksystä 1999 alkaen koulu poisti myös oppilasmaksut.

2000

Syksyllä 2000 aloitettiin maksuton esiopetus, johon ilmoittautui 5 oppilasta.
Tämän lisäksi aloitettiin opetus 7-9 luokilla, joilla aloitti 9 oppilasta.
Koulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä syksystä lähes kaksinkertaiseksi ja lisätiloja vuokrattiin
ja remontoitiin samassa pihapiirissä olevasta toisesta rakennuksesta.

Tästä rohkaistuneena Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry päätti myös aloittaa kristillisen päiväkotitoiminnan syyskuussa 2000. Päiväkoti Ankkuri aloitti samassa pihapiirissä olevassa kiinteistössä ja
hoitolasten määrä lähti heti syksyllä suotuisaan kasvuun.
Viiden toimintavuoden jälkeen kannatusyhdistyksellä oli siis tarjottavana
porilaisille ja ympäristökuntien asukkaille päiväkoti, esiopetusta ja
perusopetusta 1-9. luokkaan asti kristilliseltä pohjalta.

2006

Koulu saavuttaa 10 v. iän, jonka kunniaksi järjestetään huimat juhlat 06.05.2006 Helluntaikirkolla.
Kannatusyhdistyksen toimesta koulussamme aloitettu remontti on saatu opetustilojen suhteen valmiiksi.
Koulu sai käyttöönsä uudet teknisen työn tilat uusine laitteineen.
Pihan kohennus aloitetaan kesällä.

Oppilaiden määrä on kasvanut 73:een, päätoimisten opettajien seitsemään ja sivutoimisten kahteen.

2015

Porin Kristillinen koulu on laajentunut uuteen moduulikouluun nykyisen koulurakennuksen viereiselle tontille Kauppakeskus Puuvillan ja Porin yliopistokeskuksen välittömään läheisyyteen.

Uuden moduulikoulurakennuksen kaluste- ja varustusratkaisut tukevat uudenlaista oppimista, vuorovaikutusta ja innovaatiota. Luokat 3-6 siirtyivät PoKri moduulikouluun.

Oppilaiden määrä on kasvanut 82:een.

2017

Valtioneuvosto myönsi Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle toistaiseksi voimassa olevan opetusluvan, joka astuu voimaan 1.8.2017. Lupa koskee esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille 1–9Pysyvä opetuslupa on samalla tunnustus työstä, jota Porin Kristillisessä koulussa on tehty yli 20 vuoden ajan. Koulu on yksi vahva toimija Porin koulutuskentässä ja tukee omalta osaltaan alueen koulutustarjonnan monimuotoisuutta. Yhteistyö Porin kaupungin opetustoimen kanssa jatkuu edelleen tiiviinä.

Syksyllä 2017 Porin Kristillisessä koulussa alkaa englannin kielen opetuksen varhentamishanke, jonka kautta tarjotaan englannin opetusta jo esikoulussa sekä ensimmäisellä luokalla. Tämä vahvistaa oppilaiden osaamista tulevaisuuden haasteissa, joissa vieraiden kielten osaaminen kansainvälistymisen myötä nousee entistä tärkeämpään asemaan.

English