KOULUN JA PÄIVÄKODIN HISTORIAA

1995

Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n perustamiskokous pidettiin 15.9.1995 Porin Metodistikirkon seurakuntasalissa. Tarkoituksena oli mahdollistaa Porin Kristillisen koulun aloittaminen, koska porilaiset vanhemmat halusivat antaa lapsilleen kristilliseen arvomaailmaan pohjautuvaa koulutusta. Kokouksessa oli läsnä 17 asiasta kiinnostunutta henkilöä. Mukana olivat lisäksi FT Kirsti ja FT Seppo Saari, jotka ovat olleet käynnistämässä kristillisiä kouluja Suomessa opettajantyönsä ohella.

1996

Koulu aloitti toimintansa elokuussa Porin ev.lut. seurakunnan tiloissa Hallituskadulla seitsemän oppilaan ja yhden opettajan voimin. Kolme ensimmäistä vuotta toimittiin ilman yhteiskunnan tukea. Valtava määrä talkootyötä tehtiin kolmen ensimmäisen lukuvuoden aikana, kun koulu toimi yksityisen varainhankinnan varassa vuosina 1996 – 1999. Tarvittava rahoitus saatiin lahjoituksina, oppilasmaksuina, kirpputorin tuottoina ja talkootyöllä.

1999

Vuonna 1998 – 1999 koulu toimi Porin Helluntaiseurakunnan alakerrassa Itsenäisyydenkadulla. Kolmannen lukuvuoden alussa oppilasmäärä oli 17. Heinäkuussa 1999 Valtioneuvosto myönsi Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle uuden koululain pohjalta opetusluvan, joka merkitsi kouluaseman virallistamista yksityiskouluksi ja sitä kautta valtionavun saamista oppilaskustannuksiin.

Kannatusyhdistys vuokrasi koululle uudet tilat Siltapuistokatu 1:stä ja oppilasmäärä kasvoi 34:ään. Valtionavun saamisen myötä koulun taloudellinen tilanne parani oleellisesti ja kehittäminen pääsi toden teolla vauhtiin. Syksystä 1999 alkaen koulu poisti myös oppilasmaksut. Oppilaslaita oli nyt kaikilla alakoulun luokilla 1 – 6.

2000

Viidennen lukuvuoden myötä koulun rinnalle perustettiin päiväkoti Ankkuri. Kristillinen päiväkotitoiminta aloitettiin syksyllä 2000 ja hoitolasten määrä lähti heti suotuisaan kasvuun. Alkunsa sai myös maksuton esiopetus, johon ilmoittautui 5 oppilasta. Tämän lisäksi 7 – 9 luokilla käynnistyi opetus 9 oppilaan kanssa. Koulun oppilasmäärä kasvoi edellisesti syksystä lähes kaksinkertaiseksi. Oppilaita oli nyt 63. Lisätiloja vuokrattiin ja remontoitiin samassa pihapiirissä olevasta toisesta rakennuksesta, jossa toimii nykyään päiväkodin pienempien lasten ryhmät ja ruokala.

Viiden toimintavuoden jälkeen kannatusyhdistyksellä oli siis tarjottavana porilaisille ja ympäristökuntien asukkaille päiväkoti, esiopetusta ja perusopetusta 1. – 9. luokkaan asti kristilliseltä pohjalta.

2004

Vuonna 2004 uusi vuokranantajamme teki päiväkotirakennukseen ison peruskorjauksen, remontoi toimistorakennuksen käyttöömme ja teki koululle käsityötilat Siltapuistokatu 1 kellarikerrokseen. Oppilaita oli koulussa tässä vaiheessa 78.

Aika ajoin matkan varrella olimme selvitelleet mahdollista uutta paikkaa koululle ja päiväkodille. Asiasta oli käyty keskusteluja eri tahojen kanssa ja vanhempien toiveita asian suhteen selvitelty. Aina kuitenkin päädyttiin siihen, että nykyinen sijaintimme on hyvä.

2006

Koulu saavutti 10 vuoden iän, jonka kunniaksi järjestettiin juhlat 6.5.2006 Helluntaikirkolla. Kannatusyhdistyksen toimesta koulussamme aloitettu remontti saatiin opetustilojen suhteen valmiiksi. Koulu sai käyttöönsä uudet teknisen työn tilat uusine laitteineen. Piha kohennus aloitettiin kesällä. Oppilaiden määrä oli kasvanut 73:een, päätoimisten opettajien seitsemään ja sivutoimisten kahteen.

2015

Keväällä 2015 yhdistyksen hallitus teki rohkean ratkaisun väliaikaisten tilojen hankinnasta vuokratontille. Saimme käyttöömme kaksi luokkahuonetta käsittävän moduulikoulun ja näin koulu laajeni nykyisen koulurakennuksen viereiselle tontille Kauppakeskus Puuvillan ja Porin yliopistokeskuksen välittömään läheisyyteen.

Uusien tilojen hankinta toteutettiin, koska päiväkodin toimintaa haluttiin laajentaa 21 paikkaisesti 42 paikkaiseksi. Samaan aikaan koulun oppilasmäärä oli hiljalleen kasvanut 86 oppilaaseen. Uuden moduulirakennuksen kaluste- ja varustusratkaisut tukivat uudenlaista oppimista, vuorovaikutusta ja innovaatiota. Luokat 3 – 6 siirtyivät PoKrin moduulikouluun.

Unelma omasta, hirsistä tehdystä koulurakennuksesta alkoi hahmottua. Uudisrakennuksen suhteen selvitettiin muitakin mahdollisia paikkoja, mutta jälleen päädyimme siihen, että nykyinen paikka on hyvä.

2017

Valtioneuvosto myönsi Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle toistaiseksi voimassa olevan opetusluvan, joka astui voimaan 1.8.2017. Lupa koskee esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille 1 – 9. Pysyvä opetuslupa on samalla tunnustus työstä, jota Porin Kristillisessä koulussa on tehty yli 20 vuoden ajan. Koulu on yksi toimija Porin koulutuskentässä ja tukee omalta osaltaan alueen koulutustarjonnan monimuotoisuutta.

Syksyllä 2017 Porin Kristillisessä koulussa alkoi englanninkielen opetuksen varhentamishanke, jonka kautta alettiin tarjota englanninkielen opetusta jo esikoulussa sekä ensimmäisellä luokalla. Tämä vahvistaa oppilaiden osaamista tulevaisuuden haasteissa, joissa vieraiden kielten osaaminen kansainvälistymisen myötä nousee entistä tärkeämpään asemaan.

2020

Päiväkoti laajeni 49 paikkaiseksi syksyllä 2020. Tämä aiheutti koululle haasteen eli tarvittiin uusia luokkatiloja käyttöön. Tässä vaiheessa saimme vuokrattua kaksi luokkahuonetta yläkoulun oppilaiden käyttöön Pohjoisranta 11 C:stä, Yliopistokeskuksen vierestä.

2021

Oppilasmäärän kasvaessa alakoulussa olleet yhdysluokkarakenteet oli vaiheittain purettu ja olimme syksyllä 2021 jälleen tilanteessa, jossa olemassa olevat tilat eivät riittänet toimintaan. Sen takia vuokrasimme vielä kaksi uutta luokkatilaa lisää Puuvillasta ravintola Sofian takaa 2. kerroksesta.

Tässä vaiheessa uudisrakennuksen suunnitelmat olivat jo olleet hallituksella työn alla ja asiassa oli lähetty etenemään vaihe kerrallaan. Ensimmäisessä vaiheessa Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys osti Valajankatu 4:sta tontin, jolla sijaitsi jo yhdistyksen omistama moduulikoulu.

Tontin oston jälkeen jatkui selvitystyö uudisrakennuksen suhteen. Matkan varrella selvitettiin myös muita mahdollisia rakennusmateriaaleja, mutta alusta saakka unelmamme on ollut hirsikoulun rakentaminen.

2022

Yhdistyksen omistamalla tontilla oli kaksi vanhaa ja huonokuntoista rakennusta, joille saatiin purkuluvat.

2023

Syksyllä oppilasmäärän kasvaessa yli 120 oppilaan meille tuli jälleen lisätilan tarve ja vuokrasimme viidennen luokkatilan Puuvillasta.

Vuoden aikana pihamaalla oli tapahtunut mullistus: Tammikuussa 2023 töihin ajaessa oli maisema muuttunut, kun rakennukset oli purettu. Suojaisa sisäpiha oli hetken aikaa auki ja piha-alue huomattavasti kasvanut aiempaan verrattuna. Joulukuussa 2023 koulun sisäpiha oli jälleen uudisrakennuksen myötä muodostunut uudelleen.

2024

Muutaman vuoden ajan olemme opiskelleet hajautettuna eri puolilla tätä kulmakuntaa. Kevätlukukauden aikana PoKrin 5 – 9 luokkien oppilaat pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin. Silloin saamme jälleen olla kaikki – sekä oppilaat että henkilökunta – samassa pihapiirissä. Tätä on jo kovasti odotettu viime vuosien aikana.

PoKrin tarina jatkuu ja olemme iloisia, että saamme olla osaltamme monipuolistamassa porilaista opetuskenttää yhdessä Porin kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

English