Yleistä

Porin Kristillinen koulu aloitti toimintansa vuonna 1996. Opetusta tarjotaan Porin ja ympäristökuntien oppilaille 1. luokalta 9. luokkaan asti. 1999 lähtien koulu on kuulunut valtionavun piiriin, joten lukukausimaksuja ei ole.

Koulu on luonteeltaan yhteiskristillinen. Koulu ja päiväkoti eivät ole sidoksissa mihinkään seurakuntaan, mutta toimivat niiden kanssa läheisessä yhteistyössä. Yhteistyötä tehdään myös Porin kaupungin koulutoimen kanssa.

Koulu antaa turvallisessa ja vapaassa ilmapiirissä kristillisen arvomaailman mukaista peruskoulua vastaavaa korkeatasoista opetusta.

Koulu huomioi lapsen yksilöllisyyden ja kasvattaa terveitä, vastuuntuntoisia, oman ja toisen arvon ymmärtäviä kansalaisia.

tekninentyo

Theme: Overlay by Kaira Siltapuistokatu 1, 28100 Pori
Puh: 02 6341800, koulu@pokri.fi
English