YOUNG LEADER -TIIMIPEDAGOGIIKKA

KUNNIOITTAMISEN KULTTUURIA LASTEN TIIMEISSÄ

Päiväkoti Ankkurin eskarissa arkemme rakentuu Young leader -menetelmän ympärille. Sen kautta opetellaan kohtaamaan toisia, kantamaan vastuuta ja ratkaisemaan ongelma yhdessä. 

Jokainen saa tulla kuulluksi ja nähdyksi, kokea olevansa hyväksytty, arvokas ja tärkeä osa ryhmää, mikä ehkäisee kiusaamista ja yksinäisyyttä. Aikuinen kohtaa lapset sydämellä ja opettaa lapsia kohtaamaan toisiaan kunnioittaen ja arvostaen. 

Yhdessä opettelemme auttamaan ja palvelemaan toisiamme, rohkaisemaan ja kannustamaan – jättämään hyvän jäljen niin ympärillemme kuin toisiimmekin.  

Tiimitoiminnan kautta opitaan vastuuta sekä itsestä että toisista ja ryhmässä syntyy yhteenkuuluvuuden tunne, eikä kukaan jää yksin vaan kaikki kutsutaan mukaan leikkeihin ja työskentelyyn. “Tule mukaan!”  Jokainen on ainutlaatuinen ja tärkeä!


Menetelmän pohjana ovat kristilliset arvot ja kristillinen maailmankuva. 

Haluamme vahvistaa lapsissa niin itsensä kuin tiimin johtajuustaitoja, jotta myös tulevaisuudessa heidän vahvistuvissa tiimitaidoissa ja kunnioittavassa suhtautumisessa toisiin saa yhdessä opittu hyvä moninkertaistua ja tuottaa runsasta hedelmää.


Tiimit

Yleensä tiimi on 4 lapsen ryhmä, joka pysyy samana usean viikon ajan. Tiimissä lapsi rakentaa suhteita uusiin kavereihin, harjoittelee työskentelemään kaikkien kanssa ja tiimin lapset vahvistavat toistensa taitoja ja oppivat toisiltaan.

Tiimissä syntyy vahva joukkoon kuulumisen kokemus, sillä tiimissä heti huomataan, jos joku puuttuu. Tiimien käyttö myös selkeyttää arkea, esim. tiimit kokoontuvat jonoihin siirtymissä, ja silloin lapsen on helppo tietää mihin mennä.

Tiimejä kootessa aikuiset ottavat huomioon lasten vahvuudet ja oppimisen tarpeet. Tiimit vaihdetaan muutaman kerran vuodessa ja vuoden edetessä myös lapset saavat osallistua tiimien kokoamiseen.

Tiimien työskentelyssä kiinnitetään huomiota hyvään, ja nostetaan lasten vahvuuksia esiin, jokaisella on yhteiseen työskentelyyn annettavaa.

 

Tiimijohtaja

Jokainen lapsi on viikon kerrallaan oman tiiminsä johtaja. Johtajana hiljaisemmat lapset tulevat näkyväksi ja saavat roolinsa kautta rohkaistua toimimaan.

Ryhmässä luontaisesti enemmän tilaa ottavat lapset harjoittelevat tiimiläisen roolissa kuuntelemaan johtajaansa ja antamaan toisille tilaa. 

Johtajana toimiminen on myös palvelutehtävä, sillä johtaja huolehtii, että kaikki tulevat kuulluksi ja huomioiduiksi, hän auttaa, kannustaa ja rohkaisee tiimiään.

Jokainen tuo tiimiin omat ajatuksensa ja kokemuksensa, ja siksi tiimin työn tulos on enemmän kuin kukaan yksin olisi voinut saavuttaa.

Tiimijohtaja saa vastuutehtäviä ja oikeuksia, esimerkiksi hän saa valita työskentely – tai ruokailupöydän, olla jonossa ensimmäisenä, hakea tiimilleen tarvikkeita ja kertoa välillä myös tehtävän tiimilleen.

 


 

Johtaja on myös apuope, jonka kautta aikuinen ohjaa tiimiä, eikä aikuisen tällöin tarvitse ohjeistaa jokaista lasta erikseen ja olla itse koko ajan äänessä, vaan lapset saavat tilaa toimia.

Valittaessa esim. tiimin yhteistä peliä, tiimijohtaja varmistaa, että kaikki tulevat kuulluksi, mutta ellei yksimielisyyttä synny, johtaja saa tehdä valinnan. 

Työskentelyssä johtaja huolehtii, että kaikki osallistuvat, tehtävä tulee valmiiksi ja tiimi siistii työskentelypaikan.

Aikuinen vastaa siitä, että johtaja onnistuu ja aikuinen on tiimin tukena, eikä jätä johtajaa yksin haastavissa tilanteissa.

Tiimihaasteet

Välillä aikuinen antaa tiimille yhteisiä tehtäviä, tiimihaasteita, joissa onnistuminen edellyttää jokaisen panosta ja yhdessä toimimista, auttamista. Aikuinen antaa tehtävän johtajille, jotka kertovat sen tiimille. Yhtä ainoaa ratkaisua ei välttämättä ole ja lapset saavat itse oivaltaa ja ratkaista pulmaa ja harjoittelevat samalla vuorovaikutustaitoja, johtamista ja ongelmanratkaisua.


Open rooli on valmentaa, astua sivummalle ja auttaa kysymyksillä lapsia itse ratkaisemaan – ei olla valmiiden vastausten automaatti. “Hyvä kysymys! Mitä se voisi tarkoittaa? Hieno oivallus!”

Tärkeää on lasten aktiivisuus ja toimijuus pulman parissa. Yhdessä työskentelyn myötä lapset oppivat arvostamaan erilaisia mielipiteitä ja ideoita.

Lapset saavat kokea, että selviydymme yhdessä ja tiimissä voi luottaa toistensa apuun.

Toiminnan päätteeksi tai päivän lopussa johtajat saavat tiimitarran, jolloin heitä rohkaistaan ja kiitetään johtamisestaan ja harjoitellaan yhdessä tiimin itsearviointia (mikä meni hyvin, mikä oli vaikeaa, mitä opittiin…)

Hyvästä yrityksestäkin palkitaan – johtaminen voi olla joskus aika haastavaa! Johtaja voi rohkaista ja kannustaa tiimikaveriaan antamalla tarran hänelle. Tarrat kootaan tiimin yhteiseen tauluun ja hyvä tulee näkyväksi. (Menetelmän lanseeraaja: Maritta Lamponen, päiväkodinjohtaja, Helsinki)

PÄIVÄKOTI ANKKURIN ESKARILAISTEN AJATUKSIA TIIMITYÖSKENTELYSTÄ (HUHTIKUU 2022)

Millainen on hyvä johtaja?

“No ettei yllytä tiimiläisiä turhiin juttuihin vaan huomauttaa niistä.”

“Se et sanois, jos tiimiläiset ei keskity.”

“Ei naurata toisia, ku sit se hälinä vaan lisääntyy”

“Sinnikkäästi pitää tiimin kurissa, niinku paimen
ei päästä lampaita karkaamaan laitumelta.”
 

Millaista on olla johtaja?

“Kivaa, kun saa tarran!”

“Hauskaa, koska saa määräillä.”

“Vaikeeta, kun toiset joskus matkii, kun sanoo niille jotain.”

“Siinä tarvii vähän sitä itsensä puolustamista ja
tarvii myös
sikana itsesäätelyä ja sinnikkyyttä.”

“Aika vaikeeta, ku osa on aika riehakkaita.”

“Sit ku on tottunu tyyppiin, ni tietää miten se tekee kaiken.”

Millaista on olla tiimiläinen?

Vähän tylsää, kun ei saa tiimitarraa.”

“Vaikeeta, ku johtaja komentaa.”

“Välillä on vaikea ymmärtää mitä se (johtaja) oikeesti tarkottaa.”

Mitä olet oppinut toisilta?

“Toiset tiimiläiset on erilaisia.” “Kaikki tekee erilailla asiat.”

“Sen, että mä hillitsen mun tunteita.”

Sen et tiimi joskus alkaa harmistua jossain tiimipelissä, kun joku on voittanu usein. Sit ne sanoo, et se on voittanut aina.” 

“Tiimeis on hyvää, et tottuu kaikkien kanssa
olemaan ja ystävystyy helpommin.”

English