TOIMINTA JA RYHMÄT

Opettaja lukee kirjaa lapsille lattialla, kuva

Tähdet

Päiväkodin pienimmät lapset löytyvät 1-3-vuotiaiden ryhmästä nimeltään Tähdet. Toiminta on vaihtelevasti esimerkiksi musisointia ja laulua, jumppaa, askartelua ja joskus leivontaakin. Leikki on keskeisessä roolissa ja sille annetaankin runsaasti aikaa joka päivä.

Pienryhmissä voidaan keskittyä ryhmän lasten ikätasoiseen toimintaan ja yksilöllisiin tarpeisiin. Harjoitellaan esimerkiksi leikkitaitoja ja vaikkapa saksien käyttöä. Toiminnan suunnitelmat muotoutuvat yhdessä vanhempien kanssa asetettujen tavoitteiden pohjalta.

Majakat

Päivähoitopaikka 3-5-vuotiaille on nimeltään Majakat. Pieni ryhmä mahdollistaa hyvin retket lähiympäristöön kuten Kirjurinluotoon, torille tai kirjastoon tms.

Kunkin lapsen kasvua ja oppimista tuetaan yksilöllisesti. Jokaisen vahvuuksia ja tuen tarpeita kartoitetaan yhteistyössä vanhempien kanssa

Esiopetus

Eskarivuoden aikana harjoitellaan ryhmässä toimimista, tutustutaan numeroihin ja kirjaimiin, liikutaan ja leikitään, musisoidaan ja askarrellaan.

Toteutamme esiopetuksen YOUNG LEADER -lasten tiimijohtajuuspedagogiikan kautta. Tiimityössä jokainen on tärkeä ja lapsi saa harjoitella vuorovaikutustaitoja ja erilaisia rooleja tiiminsä jäsenenä – niin johtajana kuin tiimiläisenä. Keskinäinen kunnioitus on keskeistä kaikissä suhteissa.

Lapsi on aktiivinen toimija ja lapsia rohkaistaan yhteisissä tiimihaasteissa luovien ratkaisujen löytämiseen. YOUNG LEADER -pedagogiikka vahvistaa lapsen ryhmään kuulumisen kokemusta ja ehkäisee yksinäisyyttä ja kiusaamista. Jokainen on ainutlaatuinen ja arvokas.

Porin Kristillinen koulu ja päiväkoti Ankkuri ovat olleet mukana kielikasvatuksen kokeiluhankkeessa, joka oli hallituksen kärkihankkeita. Englannin opetus aloitettiin jo esikoulussa ja ensimmäisellä luokalla. Hanke päättyi, mutta englannin kielen opetus esikoululaisille jäi pysyvämmäksi käytännöksi.

Pienet lapset ovat otollisia uuden kielen oppimiseen. He ovat innostuneita ja ja luontaisesti kiinnostuneita kielistä. Varhainen kielen oppiminen lisää lapsen puhevalmiuksia ja valmiutta kommunikoida kyseisellä kielellä. Kielikasvatus on läpi elämän jatkuva prosessi.

English