HOITOMAKSUT JA PALVELUSETELI

Koulun pihassa pihjalanmarjan oksia täynnä marjoja pöydällä, kuva

Hoitomaksuhinnasto

 • enintään 84h/kk tai osa-aikainen hoito 4 h/pv
  (hoitomaksu 55 % täydestä hinnasta)
 • enintään 107 h/kk
  (hoitomaksu 65 % täydestä hinnasta)
 • enintään 130 h/kk
  (hoitomaksu 80 % täydestä hinnasta)
 • enintään 150 h/kk
  (hoitomaksu 90 % täydestä hinnasta)
 • 151 h tai yli /kk
  (hoitomaksu täysi hinta)
 • esiopetusta täydentävä hoito
  (hoitomaksu 55 % täydestä hinnasta)

Ankkurin hinnasto 1.3.2023 alk

Porin kaupunki:

Varhaiskasvatuksen maksujen määräytyminen

Palveluseteli

Kunnallinen varhaiskasvatus ja lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ovat ensisijaisia vaihtoehtoja lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Palveluseteli on harkinnanvarainen etuus.

 
Ennen palvelusetelin hakemista huoltajat ottavat yhteyttä haluamaansa yksityiseen päiväkotiin ja sopivat lapsen hoitopaikasta. Päiväkodin on tuotettava palveluja palvelusetelillä. Tämän jälkeen täytetään palveluseletehakemus.
 
Palveluseteli on tulosidonnainen. Vanhempien tulee toimittaa tulotiedot sähköisesti sivistyskeskukseen. Päätöstä ei tehdä ennen kuin tarvittavat liitteet on toimitettu tai sähköisen asioinnin kautta perhe on hyväksynyt korkeimman asiakasmaksun.
 
Asiakkaan maksettavaksi jää palveluntuottajalle asiakasmaksu, joka on samansuuruinen kuin kunnallinen varhaiskasvatusmaksu vastaavassa palveluntarpeessa. Palvelusetelin arvo tarkistetaan mikäli perheen koko tai lapsen hoidon tarve muuttuu, perheen tulot muuttuvat +/- 5 % tai jos lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat. Edellä mainituista muutoksista perheiden on ilmoitettava välittömästi sivistyskeskukseen.
 
 
English