WILMA - PEDA.NET - YOUTUBE

Wilma

Wilma on opettajien, oppilaiden ja huoltajien pääasiallinen tiedottamisen ja yhteydenpidon väline.

Wilmassa

  • opettajat ilmoittavat oppilaan arvioinnit ja poissaolot
  • yläkoulun oppilaat ja huoltajat voivat seurata suorituksia, lukea tiedotteita ja viestiä opettajien kanssa 
  • huoltajat voivat selvittää oppilaiden poissaoloja  

Peda.net

Peda.net -kouluverkko tarjoaa jäsenilleen verkkotyövälineitä sekä koulutus-, tuki-, kehittämis- ja tutkimuspalveluita. Kouluverkon tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukaisen käytön edistäminen opiskelussa ja opetuksessa.

Peda.net sivuille tästä!

YouTube

Porin Kristillinen koulu ja päiväkoti Ankkuri YouTubessa.

YouTube sivuille tästä!

English