WILMA - PEDA.NET - YOUTUBE

Wilma
Koulumme ottaa käyttöön Wilma-järjestelmän kevään 2021 aikana

Koulumme on nyt ottamassa Wilman käyttöön vaiheittain. Uskomme, että järjestelmän käyttöönotto vahvistaa ja rakentaa kodin ja koulun yhteistyötä. Toiveemme ja pyrkimyksemme on, että PoKrin Wilma palvelee jokaista käyttäjää mahdollisimman hyvin. Wilma tulee olemaan opettajien, oppilaiden ja huoltajien pääasiallinen tiedottamisen ja yhteydenpidon väline.

Wilmassa

  • opettajat ilmoittavat oppilaan arvioinnit ja poissaolot
  • yläkoulun oppilaat ja huoltajat voivat seurata suorituksia, lukea tiedotteita ja viestiä opettajien kanssa 
  • huoltajat voivat selvittää oppilaiden poissaoloja  

Peda.net

Peda.net -kouluverkko tarjoaa jäsenilleen verkkotyövälineitä sekä koulutus-, tuki-, kehittämis- ja tutkimuspalveluita. Kouluverkon tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukaisen käytön edistäminen opiskelussa ja opetuksessa.

Peda.net sivuille tästä!

YouTube

Porin Kristillinen koulu ja päiväkoti Ankkuri YouTubessa.

YouTube sivuille tästä!

English