PoKrin vanhemmat

PoKrin vanhemmat (ent. Vanhempainneuvosto)

PoKrilla on myös vireää ja monipuolista varainkeruuseen liittyvää talkootoimintaa.
Lisätietoja saat sähköpostilla: pokrinvanhemmat@pokri.fi

Vanhempainneuvoston tehtävät:

Koululla ja päiväkodilla voi olla yhteinen tai erilliset vanhempainneuvostot. Koulun vanhempainneuvoston kokouksissa on opettajien edustaja läsnä.

Vanhempainneuvoston tehtävänä on:

1. Tukea kodin ja koulun/päiväkodin välistä yhteistyötä

2. Organisoida koulun/päiväkodin toiminnan tukemiseksi tehtävää talkootyötä

3. Käynnistää ja organisoida hallituksen talousvaliokunnan alaisuudessa varainkeräyskampanjoita, joilla tuetaan koulun/päiväkodin toimintaa

4. Järjestää virkistys- ja tutustumistoimintaa vanhempien, koulun/päiväkodin henkilökunnan ja lasten kesken

Theme: Overlay by Kaira Siltapuistokatu 1, 28100 Pori
Puh: 02 6341800, koulu@pokri.fi
English