POKRIN VANHEMMAT

Lapsi kirjoittaa taululle: Taivaan Isä siunaa koulutiemme, kuva

Haluatko tukea koulun ja päiväkodin toimintaa aikaasi ja työpanostasi antamalla?

PoKrin vanhemmilla on varainkeruuseen liittyvää talkootoimintaa.  Järjestämme myyjäisiä, talkoita ja muita kampanjoita muutaman kerran vuodessa. Olisiko sinulla uusia, luovia ideoita, miten varainhankintaa voisi järjestää? Tule mukaan ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä hankkeita.

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla: pokrinvanhemmat@pokri.fi. PoKrin vanhempien toiminnasta voit myös tiedustella koululta 044 491 5280.

Koululla ja päiväkodilla voi olla yhteinen tai erilliset vanhempainneuvostot. Koulun vanhempainneuvoston kokouksissa on opettajien edustaja läsnä.

Vanhempainneuvoston tehtävänä on:

1. Tukea kodin ja koulun/päiväkodin välistä yhteistyötä
2. Organisoida koulun/päiväkodin toiminnan tukemiseksi tehtävää talkootyötä
3. Käynnistää ja organisoida hallituksen talousvaliokunnan alaisuudessa varainkeräyskampanjoita, joilla tuetaan koulun/päiväkodin toimintaa
4. Järjestää virkistys- ja tutustumistoimintaa vanhempien, koulun/päiväkodin henkilökunnan ja lasten kesken

English