Kysymykset ja vastaukset

Hei, etsitkö hyvää vaihtoehtoa lastesi lähikoululle?

Haluaisitko lapsesi tavalliseen, hyvään ja turvalliseen kouluun, jossa on kristilliset arvot ja välittävä ilmapiiri? Koulussamme lapsesi saa olla yksilö ja oma itsensä.

Mikä on Porin Kristillinen koulu? Porin Kristillinen koulu on yksityinen peruskoulusta. Meillä on kaikki perusopetuksen luokat 1.-9. 
Missä on Porin Kristillinen koulu? Koulumme sijaitsee keskeisellä paikalla Porin keskustassa, Kokemäenjoen toisella puolella on Keski-Porin kirkko ja Siltapuistokadun toisella puolella on kauppakeskus Puuvilla. Torilta koululle on muutaman minuutin kävelymatka. Monet oppilaamme tulevat eri puolilta Poria, kulkuyhteydet ovat hyvät.
Porin Kristillinen koulu on yksityiskoulu. Pitääkö siellä siis maksaa lukukausimaksuja? 
Ei. Jo perusopetuslaki määrää, että peruskouluopetuksen on oltava maksutonta.
Miten yksityiset koulut erovat kunnallisista kouluista? 
Suomalaisissa kouluissa opetus on varsin yhdenmukaista. Yksityiset koulut eroavat selkeimmin kunnallisista kouluista itsenäisemmällä hallintotavalla ja vähemmällä byrokratialla. Yksityiset koulut voivat tehdä joustavasti ja itsenäisesti monia koulun arkea koskevia päätöksiä.
Miten koulu eroaa kunnan tai kaupungin peruskouluista tai muista yksityisistä kouluista?
Suurin ja ehkä merkittävin ero on se, että kristilliset arvot ovat toimintamme ja kasvatusnäkemyksemme luonnollinen perusta ja pohja.
Opetetaanko Porin Kristillisessä koulussa jotain ”omia totuuksia”?
– Ei. Opetuksemme noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja teemme yhteistyötä Porin kaupungin sivistystoimen kanssa.
Onko koulun toiminnan taustalla joku herätysliike tai seurakunta? 
– Ei. Koulu saa rahoituksensa valtiolta ja kannatusyhdistyksen toiminnan kautta. Olemme saaneet perusopetusluvan 1999. Koulun ylläpitäjänä on Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. Koulu on luonteeltaan yhteiskristillinen. Koulu ja päiväkoti eivät ole sidoksissa mihinkään seurakuntaan, mutta toimivat niiden kanssa läheisessä yhteistyössä.
Täytyykö olla uskovainen, jotta voi tulla Porin Kristilliseen kouluun oppilaaksi?– Ei tarvitse. Vanhempien täytyy tietysti hyväksyä se, että koulun toiminta perustuu kristillisiin arvoihin ja koulussa annetaan kristillisiin arvoihin perustuvaa kasvatusta, mutta muuten olemme kyllä avoimia kaikille normaalin perusopetuksen puitteissa. Erityisluokkia meillä ei ole. Meillä on siis oppilaita niin uskovista kuin ei-uskovistakin perheistä. 
Mainitsitte, että ”meillä lapsesi saa olla oma itsensä”. Eikös näin ole kaikissa kouluissa?

– Nuorten keskuudessa ryhmän jäseneksi pääsyn kriteereinä on valitettavan usein se, millaiset farkut tai millainen kampaus hänellä on, mitä hän harrastaa, millaista musiikkia hän kuuntelee tai mikä puhelin hänellä on. Meillä lapsi saa olla oma itsensä ja hänet hyväksytään oppilaidemme keskuudessa oikeasti sellaisena kuin hän on. Tämä on tullut esille useasti sekä oppilailta, että vanhemmilta.

Lauletaanko teillä kevätjuhlissa Suvivirsi?

– Kyllä. Meillä saa myös puhua joulujuhlista ja esittää jouluevankeliumia.

Pitääkö oppilaidenne olla porilaisia?

– Ei tarvitse. Meillä on ollut oppilaita myös monista ympäristökunnista.

Miten oppilaanne pärjäävät jatko-opinnoissa?

– Oppimistulokset ovat yhtä hyviä kuin minkä tahansa muun koulun käyneillä.

Minkä verran koulussanne on oppilaita?

– Oppilasmäärä aina vähän vaihtelee, mutta se on noin 85-95 oppilasta.

Millaisia valinnaisaineita koulussanne on?

Yläkoulun valinnaisaineet vaihtelevat vuosittain kysynnän ja tarjonnan mukaan, mm.

– Tekninen työ

– Tekstiilityö

– Liikunta (mm. lajikokeiluja)

– Tieto- ja viestintäteknologia

– Ranska

– Kuvataide

– Kotitalous

Mitä muuta toimintaa koulullanne on?

– Koulussamme on myös monia eri kerhoja, mm. Leivontakerho, Bändikerho, Palloilukerho, Temppukerho, Askartelukerho, Hygieniapassikerho, Lautapelikerho ja Shakkikerho.

– PoKri vanhemmat -toimikunta on aktiivisesti mukana koulumme muussa toiminnassa.

– Koulullamme on iltapäiväkerho 1-2 luokkien oppilaille.

Mikä on koulunne toiminta-ajatus?

Porin Kristillinen koulu antaa turvallisessa ja vapaassa ilmapiirissä kristillisen arvomaailman mukaista peruskoulua vastaavaa korkeatasoista yleissivistävää opetusta.

Koulu ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden sekä kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia, oman ja toisen arvon ymmärtäviä kansalaisia.

Miten Porin Kristilliseen kouluun haetaan?

Kouluun on jatkuva oppilashaku. Hakulomakkeen voi täyttää netissä tai voimme lähettää lomakkeet kotiin postitse.

Tervetuloa mukaan!

Theme: Overlay by Kaira Siltapuistokatu 1, 28100 Pori
Puh: 02 6341800, koulu@pokri.fi
English