Mikä on Porin Kristillinen koulu?
– Koulu on yksityinen peruskoulu sisältäen kaikki luokat 1–9.

Missä Porin Kristillinen koulu sijaitsee?
– Sijainti on keskellä kaupunkia, Kokemäenjoen rannalla, vastapäätä Keski-Porin kirkkoa ja kauppakeskus Puuvillaa.

Millaiset kulkuyhteydet koululle on?
– Kauppatorille on matkaa 700 m. Monet oppilaamme tulevat eri puolilta Poria. Kulkuyhteydet ovat hyvät.

Pitääkö yksityiskoulussa maksaa lukukausimaksuja?
– Ei tarvitse, perusopetuslain mukaan peruskouluopetuksen on oltava maksutonta.

Miten yksityiset koulut eroavat kunnallisista kouluista? 
– Suomalaisissa kouluissa opetus on yhdenmukaista. Yksityisissä kouluissa on itsenäisempi hallintotapa ja vähemmän byrokratiaa. Ne ovat joustavia ja pystyvät tekemään itsenäisesti monia koulun arkea koskevia päätöksiä.

Mikä ero koululla on verrattuna muihin peruskouluihin tai yksityisiin kouluihin?
– Suurin ja ehkä merkittävin ero on se, että kristilliset arvot ovat toimintamme ja kasvatusnäkemyksemme luonnollinen perusta ja pohja.

Opetetaanko Porin Kristillisessä koulussa jotain ”omia totuuksia”?
– Ei opeteta, sillä opetuksemme noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja teemme yhteistyötä Porin kaupungin sivistystoimen kanssa.

Onko koulun toiminnan taustalla joku herätysliike tai seurakunta? 
– Ei ole. Koulu saa rahoituksensa valtiolta ja kannatusyhdistyksen toiminnan kautta. Olemme saaneet perusopetusluvan 1999. Koulun ylläpitäjänä on Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. Koulu on luonteeltaan yhteiskristillinen. Koulu ja päiväkoti eivät ole sidoksissa mihinkään seurakuntaan, mutta toimivat niiden kanssa läheisessä yhteistyössä.

Täytyykö olla uskovainen, jotta voi tulla Porin Kristilliseen kouluun oppilaaksi?
– Ei tarvitse. Meillä on oppilaita niin uskovista kuin ei-uskovistakin perheistä. Vanhempien täytyy kuitenkin hyväksyä se, että koulun toiminta perustuu kristillisiin arvoihin ja koulussa annettava kasvatus perustuu niihin.

Onko koulussa erityisluokkia?
– Erityisluokkia meillä ei ole.

Mitä tarkoittaa, että ”meillä lapsesi saa olla oma itsensä”. Eikö näin ole kaikissa kouluissa?
– Nuorten keskuudessa ryhmän jäseneksi pääsyn kriteereinä on valitettavan usein se, millaiset farkut tai millainen kampaus hänellä on, mitä hän harrastaa, millaista musiikkia hän kuuntelee tai mikä puhelin hänellä on. Meillä lapsi saa olla oma itsensä ja hänet hyväksytään oppilaidemme keskuudessa oikeasti sellaisena kuin hän on. Tämä on tullut esille useasti sekä oppilailta että vanhemmilta.

Lauletaanko teillä kevätjuhlissa Suvivirsi?
– Kyllä. Meillä saa myös puhua joulujuhlista ja esittää jouluevankeliumia.

Pitääkö oppilaidenne olla porilaisia?
– Ei tarvitse. Meillä on ollut oppilaita myös monista ympäristökunnista.

Miten oppilaanne pärjäävät jatko-opinnoissa?
– Oppimistulokset ovat yhtä hyviä kuin, minkä tahansa muun koulun käyneillä.

Minkä verran koulussanne on oppilaita?
– Oppilasmäärä vähän vaihtelee, tällä hetkellä yli 100 oppilasta.

Millaisia valinnaisaineita koulussanne on?
– Yläkoulun valinnaisaineet vaihtelevat vuosittain kysynnän ja tarjonnan mukaan, mm. tekninen työ, tekstiilityö, liikunta (mm. eri lajikokeiluja), tieto- ja viestintäteknologia, ranska, kuvataide, kotitalous.

Onko koulussa iltapäiväkerho?
– Kyllä, iltapäiväkerho on tarjolla 1–2 luokkalaisille sekä KouluPlus 3–5 luokkalaisille.

Mitä muuta toimintaa koulullanne on?
– Koulussamme on monia eri kerhoja vaihdellen vuosittain: mm. leivontakerho, bändikerho, palloilukerho, temppukerho, askartelukerho, hygieniapassikerho, lautapelikerho, shakkikerho ja hybridikerho.

PoKri vanhemmat -toimikunta on aktiivisesti mukana koulumme muussa toiminnassa.

Miten Porin Kristilliseen kouluun haetaan?
– Kouluumme otetaan oppilaita myös kesken lukuvuoden ja oppilaspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakulomakkeen voit täyttää netissä tai voimme lähettää lomakkeet kotiin postitse.

English